Geek & Gorgeous là một thương hiệu đến từ Hungary.
Với tôn chỉ an toàn được đặt lên hàng đầu, các hoạt chất trong sản phẩm G&G đều được chứng minh lâm sàng và loại bỏ các thành phần gây tranh cãi.
G&G tập trung vào việc ghi rất rõ thành thành phần và nồng độ từng hoạt chất trên sản phẩm.