EqualRXN như một làn sóng mới trong thế giới làm đẹp đang quay cuồng và hướng về các sản phẩm ‘treatment’ dành cho da.
EqualRXN xuất hiện để như một sự cởi mở quan điểm về việc chạy đua trong việc sử dụng quá mức các sản phẩm ‘điều trị’, để nhắc nhở với bạn rằng làn da cũng cần phải được phục hồi, và được lắng nghe để đảm bảo trạng thái cân bằng.

Đọc thêm...

Việc cải thiện, duy trì và đảm bảo trạng thái cân bằng của da nhằm mục đích giúp da luôn được khỏe mạnh để phục hồi, phát triển, tự động tăng cường cơ chế bảo vệ và hoạt động tự nhiên vốn có.