AuBeauty (AB) xin chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm và sử dụng website của AuBeauty. AuBeauty xin khuyến khích bạn đọc rõ các điều khoản, điều kiện và chính sách trong quá trình sử dụng và trải nghiệm Website và các kênh cửa hàng của AuBeauty trên các sàn thương mại điện tử. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ, cam kết và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện dịch vụ, cùng với chính sách bảo mật và miễn trừ trách nhiệm của AuBeauty.

1. Quyền Sửa Đổi Điều Khoản

AuBeauty có quyền thay đổi, cập nhật, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các điều khoản này thường xuyên trước khi sử dụng trang web và các nền tảng của AB để đảm bảo bạn được nắm bắt thông tin của các điều khoản này một cách mới và đầy đủ nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tô đậm và làm rõ những thay đổi quan trọng mà AB cần bạn phải lưu ý. Việc bạn chọn truy cập và sử dụng Website của AuBeauty và các kênh cửa hàng của AuBeauty, chúng tôi sẽ coi việc sử dụng đó là bằng chứng thuyết phục về sự chấp thuận của bạn về các điều khoản này chi phối các quyền và nghĩa vụ giữa bạn và AuBeauty.

2. Giới Hạn Trách Nhiệm

Khi bạn bắt đầu sử dụng các dịch vụ và tính năng trên trang web của AuBeauty và các kênh cửa hàng của AuBeauty tại các sàn thương mại điện tử, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hậu quả, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu liên quan đến hành vi sử dụng và trong quá trình bạn sử dụng Website này, cho dù do lỗi hay do thiếu sót trong tài liệu của AB hoặc thông tin, bất kỳ hàng hóa sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc từ bất kỳ hành vi và hướng sử dụng nào khác của bạn ở Website này.
Điều này bao gồm việc bạn tạo dựng, sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, liên kết, bình luận hoặc quảng cáo nào thuộc của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này là hoàn toàn do bạn đã tự nhận thức và tự chịu rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

AuBeauty mong bạn nhận thức được rằng bạn có trách nhiệm nhận thức, đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn trên trang web này đáp ứng đúng các yêu cầu cụ thể của cá nhân bạn, là do bạn tự nhận thức và tự quyết định và tự nhận trách nhiệm cho sự quyết định đó. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

3. Hành Vi Tiêu Dùng

Mọi cá nhân và khách hàng khi thực hiện các giao dịch mua sắm và dịch vụ tại AuBeauty thông qua Website này hoặc các kênh cửa hàng của AuBeauty tại các sàn thương mại điện tử phải đảm bảo được tài sản và năng lực chịu trách nhiệm dân sự và pháp lý khi sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ tại AuBeauty (đủ từ 15 tuổi trở lên hoặc có sự cho phép của phụ huynh và người giám hộ để sử dụng trang web và các kênh cửa hàng của AuBeauty tại các sàn thương mại điện tử để thực hiện giao dịch mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.)

4. Vận Chuyển Hàng Hóa

Các đơn hàng sản phẩm và quà tặng được vận chuyển bởi các đơn vị vận chuyển. Việc giao hàng được xử lý nhanh chóng sau khi thanh toán của bạn ở các trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử được xác nhận và duyệt qua. Thời gian giao hàng có thể mất từ ​​2-15 ngày, tùy thuộc vào phương thức giao hàng, cách vận hành của các đơn vị vận chuyển và địa chỉ giao hàng của bạn.
Các đơn hàng bị hư hỏng hoặc thất lạc phải được giải quyết trực tiếp với các đơn vị vận chuyển, AuBeauty sẽ không chịu trách nhiệm về hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc không được nhận. Tuy nhiên, AuBeauty sẽ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề với các đơn vị vận chuyển trong trường hợp bạn thông báo với AuBeauty ngay lập tức và các điều kiện đi kèm (Vui lòng tham khảo Chính Sách Mua Hàng, Đổi/Trả Hàng). Việc thay thế các đơn hàng và quà tặng bị hư hỏng hoặc bị mất được thực hiện theo quyết định của AuBeauty.

5. Trả Hàng & Hoàn Tiền

Vui lòng tham khảo tại Chính Sách Mua Hàng, Đổi/Trả Hàng để được biết thêm chi tiết

6. Liên Kết Tới Các Trang Web Khác

AuBeauty có đính kèm các đường dẫn tới các kênh cửa hàng của AuBeauty tại các sàn thương mại điện tử để thuận tiện cho việc trải nghiệm, giao dịch và sử dụng dịch vụ của bạn tại AuBeauty. Mọi hành vi sử dụng, mua bán và các hành vi liên quan khác của bạn tại các sàn thương mại điện tử sẽ được AuBeauty và các sàn thương mại điện tử trực tiếp hỗ trợ và giải quyết với bạn. Vui lòng tham khảo thêm điều khoản sử dụng tại các sàn thương mại điện tử đó để biết thêm chi tiết. AuBeauty có thể dẫn đường liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu của AuBeauty trên trang Web của mình cho mục đích trích nguồn thông, credit cho tác giả, quảng cáo và bổ sung thông tin trên các trang web đó để bạn thuận tiện trải nghiệm và tham khảo. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết ngụ ý và đảm bảo sự tài trợ, chứng thực hoặc sự chấp thuận hoặc dàn xếp giữa AuBeauty và chủ sở hữu của các trang web đó. AuBeauty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên các trang web được liên kết cũng như là hành vi của bạn trong quá trình sử dụng các trang web đó.

Trang web của AuBeauty có thể chứa thông tin hoặc quảng cáo do các bên thứ ba cung cấp mà AuBeauty không liên quan cũng như sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thông tin hoặc lời chỉ dẫn nào do các bên thứ ba cung cấp trực tiếp cho bạn. AB sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ lời khuyên nào mà bạn nhận được từ bên phía thứ ba.

7. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Mặc dù AuBeauty luôn cố gắng nỗ lực mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến cho bạn và AuBeauty cũng liên tục lưu ý và khuyến khích bạn trong việc cân nhắc sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại AB. Tuy nhiên, trong thực tế thì sẽ không đảm bảo được sự chính xác và phù hợp tuyệt đối vì mỗi cá thể và mỗi tình trạng là vô cùng khác nhau và vô cùng phức tạp.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật và hành sự cho phép, AuBeauty xin miễn trừ trách nhiệm cho mọi hành vi đảm bảo, được thể hiện rõ rệt hoặc ngụ ý, những bảo đảm ngụ ý về đảm bảo ngầm định và tính phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. AuBeauty không đảm bảo rằng các tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ và các thông tin liên quan sẽ hoàn hảo, không có lỗi, hoặc các thiết xót và khiếm khuyết sẽ được sửa chữa nhanh chóng và ngay lập tức, hoặc trang web của AB hoặc máy chủ của nó không có virus hoặc bất kỳ thành phần độc hại nào khác.

AuBeauty luôn nỗ lực tổng hợp thông tin chính xác, đáng tin cậy và cập nhật mới nhất trên trang web của mình, tuy nhiên AB không đảm bảo 100% hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm, dịch vụ nào, đường liên kết hoặc thông tin trong trang web đó về tính tuyệt đối ở phương diện đúng đắn, phù hợp, chính xác, đáng tin cậy của chúng, và nhiều khía cạnh khác.

Đó là trách nhiệm bạn về việc nhìn nhận các thông tin, tham khảo những khuyến cáo của AuBeauty về việc chọn lọc và sử dụng thông tin tại các kênh thuộc sở hữu của AB. Đó không phải là trách nhiệm của AuBeauty phải chịu bất kỳ và tất cả các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh. Bạn phải đảm bảo rằng bạn nhận thức sẽ phải đối mặt bất kỳ rủi ro nào bạn có thể gặp phải khi quá trình sử dụng trang web này và các kênh của AB tại các sàn thương mại điện tử hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua trang web này và các sàn thương mại điện tử của AuBeauty.

8. Đảm Bảo Quyền Riêng Tư và Thông Tin Bảo Mật Của Bạn

AuBeauty xin cam kết bảo vệ sự riêng tư và thông tin bảo mật của bạn. AuBeauty chỉ sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin do bạn cung cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo vệ thông tin riêng tư của bạn. AB khuyến khích bạn đọc kỹ Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.

Tất cả thông tin chúng tôi nhận được từ khách hàng của chúng tôi được bảo vệ bởi các máy chủ và hệ thống an toàn của chúng tôi. Tất cả dữ liệu khách hàng thu thập được đều được bảo mật chống lại việc sử dụng hoặc truy cập trái phép.

9. Quan Hệ Với Bên Thứ Ba

AuBeauty cam kết sẽ không bán hoặc giao dịch thông tin cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, AB có thể sử dụng theo nghĩa chung mà không cần sử dụng cụ thể đến tên của bạn, thông tin của bạn, để tạo thống kê tiếp thị, xác định nhu cầu của người dùng, quảng bá và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các khách hàng nói chung. Ngoài ra, AB có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cải thiện trang web, các kênh cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử, dịch vụ của chúng tôi chứ không phải cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác.

10. Công Khai Thông Tin

Trong một số trường hợp nhất định, AuBeauty có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin một cách thiện chí và được yêu cầu làm như vậy trong các trường hợp sau: theo luật hoặc bởi bất kỳ cơ quan hình sự và tòa án nào; để thực thi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận khách hàng nào của chúng tôi; hoặc để bảo vệ danh tiếng, quyền, tài sản của AuBeauty hoặc sự an toàn của khách hàng hoặc bên thứ ba của chúng tôi.

11. Hạn Chế Và Loại Trừ Các Đối Tượng Cạnh Tranh

Nếu bạn đang trong lĩnh vực kinh doanh và việc bạn tạo ra và sao chép các tài liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự với AuBeauty nhằm mục đích cung cấp và sử dụng chúng với mục đích giao dịch, cho dù họ là người dùng doanh nghiệp, người dùng trong nước hay hay ngoại quốc, thì bạn là đối thủ cạnh tranh của AuBeauty. AB loại trừ rõ ràng và không cho phép bạn sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi, để sao chép và tải xuống bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ trang web của AB hoặc lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào tương tự thông qua một bên thứ ba.

Nếu bạn vi phạm điều khoản này thì AuBeauty buộc bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi có thể phải gánh chịu và tiếp tục buộc bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được từ việc sử dụng tài liệu, thông tin, và tài sản trí tuệ của AuBeauty mà không được chấp nhận qua văn bản và hành động dùng không đúng cách đó. AuBeauty có quyền loại trừ và từ chối bất kỳ người nào truy cập vào trang web, các kênh cửa hàng AuBeauty trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ hoặc thông tin của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi. Trong trường hợp, AB phát hiện ra vấn đề này, chúng tôi có quyền truy tố và khởi tụng bạn trước pháp luật.

12. Thương Hiệu, Bản Quyền, Sở Hữu Trí Tuệ Và Ngăn Cấm Sử Dụng

Bất kỳ thông tin, tài nguyên, hình ảnh hay mọi thứ được trình bày tại Website này cũng như là các nền tảng mạng xã hội và các kênh cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử thuộc sở hữu của AuBeauty chứa tài liệu thông tin và tài sản trí tuệ thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho AB. Tài liệu này bao gồm thiết kế, bố cục, giao diện, nhãn hiệu, đồ họa, nội dung sản phẩm, thông tin sản phẩm, thông tin kiến thức, thông tin quảng bá, reviews sản phẩm từ khía đối tác và các cá nhân lẫn tổ chức liên hợp với AuBeauty.

Bạn không được phép hay được quyền sao chép các tài liệu, thông tin hoặc các khía cạnh thông tin được đề cập ở trên từ trang web và các kênh cửa hàng của AB tại các sàn thương mại điện tử cho mục đích giao dịch, bán hàng hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Đặc biệt, bạn không được phép xuất bản lại, tải lên, truyền tải điện tử hoặc bằng cách khác hoặc phân phối bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc sản phẩm nào có thể có sẵn để tải xuống bất cứ lúc nào trên trang web này.

AuBeauty bảo lưu rõ ràng tất cả bản quyền và nhãn hiệu trong tất cả các tài liệu, thông tin và tài liệu trên trang web, các nền tảng mạng xã hội và các kênh cửa hàng thuộc sở hữu của AB tại các sàn thương mại điện tử và chúng tôi có quyền thực hiện hành động tố giác và truy tố bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này.

Bất kỳ việc phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ tài sản trí tuệ, tài liệu và nội dung thuộc sở hữu của AuBeauty dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm tuyệt đối. Nếu bạn cần sử dụng những thông tin trên cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn hoặc cho từng bên thứ ba để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, bạn cần phải liên hệ với AuBeauty để được sắp xếp và bạn cần phải ghi nguồn thông tin bạn thu thập được là từ AuBeauty.

Bạn không được phép phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung, trừ khi được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ AuBeauty. Bạn cũng không được tuyên truyền hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web nào khác hoặc các hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử hay bất kỳ hình thức nào khác mà không có sự cho phép của AuBeauty.

13. Toàn Bộ Thỏa Thuận

Các điều khoản và điều kiện này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và AuBeauty liên quan đến việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web của AuBeauty và các kênh cửa hàng của AuBeauty tại các sàn thương mại điện tử, và cũng như việc bạn sử dụng và truy cập vào các tài liệu và thông tin trên đó. Không có điều khoản nào khác được đưa vào thỏa thuận này ngoại trừ trường hợp nó được yêu cầu đưa vào theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền từ nhà nước hay yêu cầu của luật pháp. Tất cả các điều khoản ngụ ý ngoại trừ những điều khoản được quy định theo luật và không thể được loại trừ rõ ràng theo đây đều bị loại trừ một cách rõ ràng.

14. Quyền Hạn

Thỏa thuận này và trang web này tuân theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nếu có tranh chấp giữa bạn và AuBeauty dẫn đến kiện tụng thì cả hai có thể trình diện tranh chấp lên các cơ quan có thẩm quyền để nhờ phía pháp luật xử lý.