AuBeauty (AB) xin chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm và sử dụng website của AuBeauty. AuBeauty xin khuyến khích bạn đọc rõ các điều khoản, điều kiện và chính sách trong quá trình sử dụng và trải nghiệm Website và các kênh cửa hàng của AuBeauty trên các sàn thương mại điện tử. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ, cam kết và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện dịch vụ, cùng với chính sách bảo mật và miễn trừ trách nhiệm của AuBeauty.

1. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Mặc dù AuBeauty luôn cố gắng nỗ lực mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến cho bạn và AuBeauty cũng liên tục lưu ý và khuyến khích bạn trong việc cân nhắc sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại AB. Tuy nhiên, trong thực tế thì sẽ không đảm bảo được sự chính xác và phù hợp tuyệt đối vì mỗi cá thể và mỗi tình trạng là vô cùng khác nhau và vô cùng phức tạp.

Tất cả thông tin và nội dung trong trang web này và các kênh cửa hàng của AuBeauty trên các sàn thương mại điện tử chỉ dành cho mục đích thông tin chung và được cung cấp bởi AuBeauty.

Mặc dù AB luôn nỗ lực và cố gắng giữ cho thông tin và nội dung được cập nhật một cách chính xác. Tuy nhiên, AB không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc bất kỳ thông tin khả dụng của trang web của AB hoặc các kênh cửa hàng của AB trên các sàn thương mại điện tử hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ , hoặc đồ họa liên quan thuộc sở hữu của AB cho bất kỳ mục đích cụ thể đảm bảo nào.

Đó là trách nhiệm bạn về việc nhìn nhận các thông tin, tham khảo những khuyến cáo của AuBeauty về việc chọn lọc và sử dụng thông tin tại các kênh thuộc sở hữu của AB. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào hay quyết định nào bạn đặt vào dựa trên sự nhận thức về bất kỳ thông tin nào đều hoàn toàn là trách nhiệm của bạn và bạn đồng ý sẽ chịu rủi ro của riêng bạn. Bạn cần tự tìm hiểu để xác định xem thông tin hoặc sản phẩm có phù hợp với mục đích sử dụng của mình hay không (Điều này AuBeauty luôn luôn khuyến khích người tiêu dùng chủ động tìm hiểu).

Trong mọi trường hợp, AB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi ích phát sinh, hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc sử dụng trang web này .

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của AuBeauty. AB không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ đường liên kết nào hay bất kỳ ngụ ý lẫn đề xuất hoặc những thông tin, nội dung, quan điểm và bất kỳ hình thức thông tin nào khác liên quan đến các website đó.

AB luôn nỗ lực và giữ vững cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, AB không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

2. Tuyên Bố Bản Quyền Thương Hiệu Và Tài Sản/Sở Hữu Trí Tuệ

Bất kỳ thông tin hay nội dung trên trang web này, các thông tin lẫn nội dung của AuBeauty trên các nền tảng mạng xã hội lẫn các cửa hàng AuBeauty trên các sàn thương mại điện tử là bản quyền của AuBeauty (theaubeauty) – © 2021. Mọi quyền được bảo lưu (All Right Reserved).

Bất kỳ thông tin, tài nguyên, hình ảnh hay mọi thứ được trình bày tại Website này cũng như là các nền tảng mạng xã hội và các kênh cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử thuộc sở hữu của AuBeauty chứa tài liệu thông tin và tài sản trí tuệ thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho AB. Tài liệu này bao gồm thiết kế, bố cục, giao diện, nhãn hiệu, đồ họa, nội dung sản phẩm, thông tin sản phẩm, thông tin kiến thức, thông tin quảng bá, reviews sản phẩm từ khía đối tác và các cá nhân lẫn tổ chức liên hợp với AuBeauty.

Bạn không được phép hay được quyền sao chép các tài liệu, thông tin hoặc các khía cạnh thông tin được đề cập ở trên từ trang web và các kênh cửa hàng của AB tại các sàn thương mại điện tử cho mục đích giao dịch, bán hàng hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Đặc biệt, bạn không được phép xuất bản lại, tải lên, truyền tải điện tử hoặc bằng cách khác hoặc phân phối bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc sản phẩm nào có thể có sẵn để tải xuống bất cứ lúc nào trên trang web này.

AuBeauty bảo lưu rõ ràng tất cả bản quyền và nhãn hiệu trong tất cả các tài liệu, thông tin và tài liệu trên trang web, các nền tảng mạng xã hội và các kênh cửa hàng thuộc sở hữu của AB tại các sàn thương mại điện tử và chúng tôi có quyền thực hiện hành động tố giác và truy tố bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này.

Bất kỳ việc phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ tài sản trí tuệ, tài liệu và nội dung thuộc sở hữu của AuBeauty dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm tuyệt đối. Nếu bạn cần sử dụng những thông tin trên cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn hoặc cho từng bên thứ ba để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, bạn cần phải liên hệ với AuBeauty để được sắp xếp và bạn cần phải ghi nguồn thông tin bạn thu thập được là từ AuBeauty.

Bạn không được phép phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung, trừ khi được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ AuBeauty. Bạn cũng không được tuyên truyền hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web nào khác hoặc các hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử hay bất kỳ hình thức nào khác mà không có sự cho phép của AuBeauty.